Artık söz sahibi ol! Nasıl kongre üyesi olunur?

Adana Demirspor'da yapılan kongrede sadece 210 kişinin oy kullanması Mavi-Lacivertli taraftarlar arasında kongre üyesi olunması konusunu gündeme getirdi.

Mavi-Lacivertli takımın geleceğinin bu kadar az kişinin ve belli bir grubun eline bırakmanın sonucunda kulübün borcu 36 Milyon TL seviyesine kadar yükseldi. 

Artık Adana Demirspor Kulübüne üye olup söz söyleme sırası taraftarların elinde. 

Kongre üyesi olma şartları oldukça cazip. Adana Demirspor'a kongre üyesi olmanın şartları kulüp tüzüğünün 2.bölüm, 10.maddesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır, 

a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.Türkiye Profesyonel Spor Liglerinde, Takımları; Adana Demirspor ile aynı kümede bulunan kulüplerin üyeleri üye olamazlar. Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel spor kulüplerinden herhangi birine veya bunlarla ilintili bir sivil toplum kuruluşuna, derneğe üye olanlar üye olamazlar.  Bu statüde olan üyelerin üyelikleri askıya alınır.

Hakkında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal (güveni kötü kötüye kullanma), hileli iflas, evrakta sahtecilik, resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanma suçlarından, işkence ve eziyet suçlarından ve cinsel istismar suçlarından herhangi birinden kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar kulübe üye olamazlar.

b) “a” fıkrasındaki nitelikleri taşıyan ve istekli olan kişinin kulübe üye olabilmesi için, kulüp merkezinden alacağı basılı üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve imzasıyla onaylar; bu üyelik başvuru formuna kulüp üyeliğe giriş ücretinin ve  yıllık aidatının kulüp veznesine veya kulübün göstereceği bankadaki hesaba yatırıldığına dair makbuzu eklemek zorundadır.

c) Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Kulüp yönetim kurulunca bir hafta içinde kulüp binasında askıya çıkarılır;  en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Kulübün asıl üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

d) Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatları iade edilir.

e) Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

f ) Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.

g) Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarı Olağan veya Olağanüstü yapılacak Genel Kurulda belirlenir. Giriş ücreti 300TL.dir.Üye Olunan ilk yılın aidat ücreti bu bedele dahildir.Yıllık aidat 2014 yılından geçerli olmak üzere  100TL.,bayanlar için 50TL.dir.Üyeler aidatlarını peşin veya 5 eşit taksitte öderler.Ödemeler Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.Yönetim Kurulu Başkanı,toplumda üst düzeyde görev yapmış ve yapmakta olan,Adana Demirspor sevgisiyle temayüz etmiş ve kulübe faydalı olacak her yıl en çok 30 kişinin aidat ödemeksizin kulübe üye yapılmasına karar verebilir.

h) Yapılacak olan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullardan önceki altı aylık dönemde üye olanlar ve üye aidat borcu olanlar oy kullanamazlar.

Yorumlar

Kongrede oy kullananların genel seviyesi 3 dakikalık konuşmayı hakediyordu. Kazım Bozan doğruyu yaptı, daha fazlası olamazdı. Bu kulübün iyiye gitmesini istemiyor belediye destekli sözde başkanlar. Artık herşey ortada, taraftar grupları kulübü çiftliğe çevirmiş. Başkanla birlikte siyasi, şahsi, maddi kazanç elde ediyorlar. Bu kirli eller Kulübe iyi ögrenimli, eğitılimli, donanımlı, bilgili iş insanlarının gelmesini istemiyor. Yaptıkları pislikler, yanlışlar ortaya çıkacak yoksa.

Yeni yorum ekle

İlgili Kulüp: 
Adana Demirspor